Henteshusuzlet

A vállalkozásoknak, és különösen azoknak a vállalkozóknak, amelyeknél tûzveszélyes tartalmú vállalatok dolgoznak, követelmény van a munkahelyi kockázatértékelés és egy robbanásvédelmi dokumentum kidolgozására. Ezt a dokumentumot a mûveletek megkezdése elõtt kell elkészíteni. Ezenkívül felül kell vizsgálni, de csak akkor, ha a munkahely, az üzleti tartozék vagy a dolgok szervezete jelentõs változásoknak, átalakításoknak vagy kiterjesztéseknek van kitéve.

A robbanásvédelmi dokumentum végrehajtására vonatkozó kötelezettség a Gazdasági, Könyv- és Közös Politikai Miniszter 2010. július 8-i törvényébõl származik a robbanásveszélyes légkörben rejlõ bizalomra és foglalkozási higiéniára vonatkozó minimumkövetelményekben (138. sz. , 2010, 93. tétel. Ezzel egyidejûleg a lengyel jog e kötelezettségét az európai csoportban mûködõ új megközelítés alapján, az ATEX-információ 137. A törvény 1999/92 / EK. Minimumkövetelményei vannak annak, hogy javítsák az emberek bizalmának és egészségének védelmét a robbanásveszélyes területekbõl származó kockázatoktól.A tárgyalt dokumentum kifejlesztése elsõsorban a munkahelyi biztonság és a munkaerõ megfelelõ felügyeletének biztosítására irányul, ahol robbanásveszély áll fenn. A megelõzõ intézkedéseknek elsõsorban a robbanásveszélyes légkör felébredésének megakadályozására, a robbanásveszélyes légkör gyújtásának megakadályozására és a robbanás káros hatásának korlátozására kell vonatkozniuk.A robbanásvédelemrõl szóló dokumentumnak tartalmaznia kell a robbanásveszélyes légkörök azonosítására vonatkozó információkat, a robbanásveszély elõfordulásának megelõzésére hozott intézkedéseket, a potenciálisan robbanásveszélyes munkahelyek listáját, a nyilatkozatot arról, hogy mind a munkaállomások, mind a munkaeszközök, mind a biztonsági és riasztóberendezések közösek a biztonsági tartalommal .