A szennyvizre vonatkozo jogszabalyok

Az Európai Unió országaiban élõ, a biztonsággal foglalkozó jogszabályok jelentõs aránytalanságai, különösen a metán vagy a szénpor robbanása által fenyegetett területeken, megfelelõ irányelv megalkotásával úgy döntöttek, hogy harmonizálják õket. Ezért az ATEX-irányelvet olyan zónák irányában is létrehozták, amelyek közvetlenül ki vannak téve a robbanásnak.

Ennek a jogi aktusnak a neve francia, amely szó szerint hangulatot ad a légkörnekRobbanásveszélyes. Ennek az irányelvnek az alapvetõ feladata, hogy a lehetõ legrövidebb idõn belül minimalizálja a veszélyes területeken a metán vagy a szénpor robbanásának kockázatát. Ezért a beszéddokumentum széles körben kapcsolódik mind a védõ szervezetekhez, mind a robbanásveszélyes területeken használt eszközökhöz. Itt mindkét elektromos eszközrõl beszélek.Az ATEX-irányelv jogi rendelkezéseivel együtt a fent említett terek robbanásveszélye olyan anyagok tárolásával, elõállításával és felhasználásával járhat, amelyek a levegõvel vagy más anyaggal való kötõdés következtében állítólagos robbanást okozhatnak. Ezeknek az alapoknak az alapjaként megemlíthetjük mindenütt a gyúlékony folyadékokat és a gõzöket, például alkoholokat, étereket és benzint. Ezenkívül gyúlékony gázokat, például butánt, propánt, acetilént is tartalmazhat. Más bázisok és rostok voltak, mint például ónpor, alumíniumpor, fapor és szénpor.Bár lehetetlen leírni mindent, amit ebben a dokumentumban lát. Ezért ennek a normatív aktusnak a tanulmányozása során meg kell említeni, hogy a robbanásveszélyes zónákban használt rendszerek és eszközök körén belül minden feltétel és elvárás. A részletes információk azonban lehetnek ellentétes dokumentumokban. Csak emlékeznünk kell arra, hogy a robbanásveszélyes zónákat metánnal vagy szénporral szabályozó új anyagok semmiképpen sem különböznek az ATEX szabálytól.Minden veszélyes területen használt eszköznek CE-jelöléssel kell rendelkeznie, ami azt jelzi, hogy a készülék a bejelentett vállalat által végzett megfelelõségértékelési eljáráshoz szükséges.

Az új megközelítésrõl szóló irányelv (az úgynevezett ATEX-irányelv a robbanásveszélyes területeken való megfelelés sikere terén azt jelzi, hogy egy tagállam lépéseket tehet az ilyen eszközök érvénytelenítésére.