A katona foglalkozasi kockazatanak ertekelese

A robbanásveszélyes felmérés és a robbanásvédelmi dokumentumok kidolgozásának szükségessége olyan egységekre vonatkozik, amelyekben a gyúlékony anyagokkal rendelkezõ könyv veszélyes robbanásveszélyes keverékek kialakulásához és robbanásveszélyek megszervezéséhez vezethet. Számos nemzetközi vállalat átfogó segítséget nyújt a robbanásvédelem támogatásában, azaz az ipari területeken a robbanás elleni védelemben.

Az úriembernek a robbanásveszélyt kell értékelnie, ha robbanásveszélyes légkörrel rendelkezõ anyagokat, például gázokat, folyadékokat, jelentõs szétesést okozó szilárd anyagokat tárolnak a levegõvel. A grafikus osztályozási dokumentáció létrehozásával együtt a palotákban és a külsõ terekben a megfelelõ robbanásveszélyes zónákat is ki kell mutatnia, és megjelölnie azokat a tényezõket, amelyek azokban gyulladhatnak.

célkitûzés:A munkahelyet a robbanás ellen védõ dokumentum elemzése és elkészítése. A tény megteremtésének célja az, hogy megfeleljen a jogi követelményeknek és korlátozza a robbanásveszélyes légkör kínálatában rejlõ kockázatot az otthonban.

A szolgáltatás befejezésének módja:A robbanásveszélyes területen a munkahelyeket, ahol robbanásveszélyes légkör találkozik, osztályba kell sorolni.

Robbanásvédelem és robbanásvédelem:A második lépés a gyújtóforrások listájának ellenõrzése: meleg felületek, lángok, pl. égõ részecskék és gázok, mechanikai eredetû szikrák, elektromos gépek, kóboráramok és katódos korrózióvédelem, statikus elektromosság, exoterm reakciók, villámcsapás lehetõsége, rádiófrekvenciás elektromágneses hullámok, ultrahangok, ionizáló sugárzás, adiabatikus stressz, valamint sokkhullámok, beleértve a por öngyulladását. A robbanásveszélyes légkörök elõfordulásának meghatározásakor ellenõrizni kell, hogy az emberek munkahelyeit védõ eszközök és módszerek, amelyeken robbanásveszélyes légkör alakulhat ki, a robbanásveszélyes zónákra alkalmas kategóriákkal együtt lettek beállítva.